Επικοινωνία

Γραφεία

Διεύθυνση: Λαέρτου 22
Πατριαρχικό Πυλαίας
Capital Trade Center, Γ’ Κτίριο
T.Θ. 8902, T.K 570 01
Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα & Email

Phone:

+30 2310 321220

Fax:

+30 2310 321225

Email:

ms@spatharas-group.com
info@spatharas-group.com

Επικοινωνία

Ανοικτά από 9:00 π.μ μέχρι 5:00 μμ.
Για επείγοντα καλέστε 6974 447605