Προφίλ

Τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία  SPATHARAS GROUP SMPC

H εταιρεία SPATHARAS GROUP SMPC έχει καθιερωθεί ως μια από τις σημαντικότερες εταιρείες στις εισαγωγές - εξαγωγές και το εμπόριο όσον αφορά γερανούς βαριά μηχανήματα και ανταλλακτικά παγκοσμίως.  Με βάση τη διεθνή της αναγνώριση, σημαντικές κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες ενοικιάσεως μηχανημάτων οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς, έχουν αναθέσει στη εταιρεία SPATHARAS GROUP SMPC τον σχεδιασμό του εκσυγχρονισμού και της προμήθειας του εξοπλισμού τους σε μηχανήματα έργων.

Προϊόντα

Η εταιρεία μας εμπορεύεται μηχανήματα ευρείας γκάμας, των πιο γνωστών ευρωπαϊκών και μη οίκων:

•    Γερανοί -των οποίων το εύρος ανυψωτικής ικανότητας ποικίλλει- παντός εδάφους, ερπιστριοφόροι, εργοτάξιακοι , truck με τηλεσκοπική ή δικτυωτή  μπούμα , μηχανήματα θεμελίωσης  draglines, piledrivers telehandlers,  πλωτοί

•    Εκσκαφείς - τσάπες , φορτωτές ,dumpers dozers περονοφόρα οχήματα, γεωτρύπανα για θαλάσσιες εργασίες, σάτια, κλαπέ, ανταλλακτικά παντός τύπου και μηχανήματα τεχνικών έργων
•   Μηχανήματα εξειδικευμένα σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες περιβάλλοντος, βιολογικούς καθαρισμούς, ανακύκλωση, διαχείριση απορριμμάτων, εκχιονιστικά μηχανήματα
•    Όλων των ειδών τα ανταλλακτικά


Πλεονεκτήματα Προϊόντων

Τα προϊόντα της εταιρείας SPATHARAS GROUP SMPC πέρα από την εγγυημένη ποιότητά τους επιλέγονται πάντα με βασικό κριτήριο την κατάλληλη εφαρμογή και την πιο ανταγωνιστική τιμή σε παγκόσμια κλίμακα.  Η παγκόσμια αγορά υποχρεώνει κάθε επιχείρηση, από την πιο μεγάλη έως την πιο μικρή, να αποφασίζει σύμφωνα με τις πιο ευέλικτες διαθέσιμες επιλογές και η δική μας δέσμευση είναι να εξετάζουμε κάθε πιθανή εκδοχή ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια και υπηρεσίες του κλάδου. 


Η φιλοσοφία της εταιρίας SPATHARAS GROUP SMPC για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της

Η κεντρική ιδέα της φιλοσοφίας στην οποία η  SPATHARAS GROUP SMPC απέκτησε λόγο ύπαρξης είναι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες προς τον κάθε πελάτη μας δεν μπορούν και δεν θα έπρεπε να οροθετούνται.  Με βάση την εμπειρία μας είμαστε σε θέση να πούμε πως πολλές φορές σκεφτόμαστε και εργαζόμαστε σύμφωνα με ανάγκες και απαιτήσεις που οι ίδιοι οι πελάτες μας δεν έχουν εξετάσει ακόμη.  Η ανάλυση και η τελική πρόταση εξασφαλίζει την επιτυχή συνεργασία γιατί μπορούμε να μπαίνουμε στη θέση του κάθε πελάτη ξεχωριστά και να προτείνουμε τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις.  Ο κύριος στόχος είναι άλλωστε κοινός: η κάθε επένδυση θα πρέπει να εξασφαλίζει την επιτυχή εξέλιξη της επιχείρησης σύμφωνα με τους στόχους της και το έργο το οποίο καλείται κάθε φορά να διεκπεραιώσει.

 

Η εταιρία SPATHARAS GROUP SMPC προσφέρει ακόμη υποστήριξη σε θέματα ανταλλακτικών, συντήρησης και επισκευής με μία ακόμη υπηρεσία, μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα, με service-on site.  Η οποία περιλαμβάνει υποστήριξη σε επισκευές ανυψωτικών μηχανημάτων στον χώρο ζήτησης με εξειδικευμένο συνεργείο και τον κατάλληλο κινητό εξοπλισμό.

Με τις νέες συνεργασίες η εταιρία  
SPATHARAS GROUP SMPC στοχεύει στην πιο ολοκληρωμένη γκάμα ανταγωνιστικών προϊόντων σε εργασίες ανύψωσης καλύπτοντας εξειδικευμένες ανάγκες όλων των επιμέρους κλάδων.  Τα προϊόντα SENNEBOGEN MACHINENFABRIK GMBH, και ORLACO B.V είναι πλέον διαθέσιμα στην Ελλάδα και την Κύπρο από την εταιρεία  SPATHARAS GROUP SMPC.

 

Μετά την πώληση ενός μηχανήματος

Συνήθως η πώληση εξοπλισμού επεκτείνετε και στη διαδικασία που ακολουθείται για την ασφαλή μεταφορά και παράδοση στον πελάτη μας.  Η εταιρεία μας εφαρμόζει όλες εκείνες τις διαδικασίες που μπορούν να εγγυηθούν την ποιότητα τόσο καινούριου όσο και μεταχειρισμένου εξοπλισμού και βρίσκεται πάντα στη διάθεση του πελάτη όσον αφορά τη ζήτηση σε after sales service.  Οι ανάγκες όμως της αγοράς και οι ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται οι εταιρείες κάθε κλίμακας δεν καλύπτονται μόνο με την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού.  Η SPATHARAS GROUP SMPC γνωρίζοντας τον εξοπλισμό των πελατών της εντός και εκτός Ελλάδος είναι σε θέση να ενημερώσει και να προτείνει συνεργασίες στους πελάτες της.  Λόγω της θέσης μας και της δραστηριότητάς μας στο χώρο, πολλές φορές απευθύνονται σε εμάς εταιρείες και οργανισμοί και μας ζητούν να τους προτείνουμε αντίστοιχες εταιρείες με κατάλληλο εξοπλισμό για τα κατασκευαστικά τους έργα.  Ο ρόλος της εταιρείας μας πάνω σε αυτό το επίπεδο είναι υποστηρικτικός στα πλαίσια της βελτίωσης των όρων και των προϋποθέσεων με τις οποίες οι ίδιοι οι πελάτες μας καλούνται να ανταπεξέλθουν στις υπηρεσίες που παρέχουν.